Tennisleraren

De internationale tennisorganisatie ITF en de KNLTB hanteren de vier C’s (clubs, courts, competition en coaches) als pijlers van de tennisgemeenschap. Het functioneren, het nut en het vakmanschap van de ‘coach’ hebben hierdoor meer aandacht gekregen. De Engelse woorden ‘coaches’ en ‘coaching’ beslaan het werkveld van de Nederlandse tennisleraar (met geldige A-licentie), tennistrainer (B-licentie) en tenniscoach (C-licentie). 

De Nederlandse opleidingen tot tennisleraar horen bij de beste ter wereld en er zijn maar weinig landen waar zoveel tennisleraren betaald aan het werk zijn als in Nederland. In de video die u hieronder ziet, vertellen tennisleraren waarom zij het vak zo mooi vinden. Het betreft leraren uit diverse regio’s en van clubs met verschillende grootte en achtergrond en mede daardoor geven hun toelichtingen een goed beeld van de veelzijdigheid van het tennislerarenvak. Klik hier voor informatie over de tennislerarenopleidingen en het inschrijven voor de testdag, of (beter nog) ga naar MijnKNLTB (inlog nodig).