Historie

Oprichting

De Nederlandse Lawn Tennis Bond (NLTB) werd op 5 juni 1899 in het Poolsche Koffiehuis te Amsterdam opgericht door 14 heren. Zij behoorden tot de beste spelers van Nederland op dat moment of waren nauw betrokken bij de organisatie van hun verenigingen en de door die verenigingen georganiseerde toernooien. De belangrijkste reden voor oprichting was om uniformiteit aan te brengen in de regels van het spel en de organisatie van toernooien.

K.W.A. Beukema
F. Breitenstein
C. van Eeghen
M.G. van Heel
L. von Hemert
A. Heybroek
C.J. Keurenaar
W.G. Knokke van der Meulen
P. Louwerse
G.F.A. Mullemeister
Mr. C. Ridder van Rappard (initiatiefnemer)
Jhr. W.P. Teding van Berkhout
L.J.A. Trip
P.W. Waller

Koninklijke missie

Bij het veertigjarig bestaan verwierf de bond het predicaat Koninklijk. Prins Bernhard nam het beschermheerschap op zich. Tegenwoordig heeft de KNLTB ruim 580.000 leden en vormt daarmee in grootte de tweede sportbond in Nederland.

De KNLTB is de organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van tennis in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als life-time sport voor iedereen op elk spelniveau.

De bond stelt zich ten doel om de passie voor tennis te vergroten. Hierbij ligt de nadruk op optimale betrokkenheid bij en binding met de tennissport en een aansprekende positie van Nederland in het mondiale tennis.

Meer historie

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van de KNAW) heeft de databank Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken t/m 1940 online gezet. In deze databank vindt u informatie over de KNLTB en alle tennisverenigingen die voor 31 december 1940 werden opgericht.