Algemene informatie

Om competitie te mogen spelen dien je lid te zijn van een bij de KNLTB aangesloten vereniging. Je moet dit kunnen bewijzen door een geldige ledenpas met het KNLTB-nummer van je vereniging te laten zien. Houdt rekening met een verwerkingstijd van je aanmelding van tenminste twee weken.

Ook wanneer je lid wordt van een vereniging vlak voor of tijdens de competitie mag je vaak nog deelnemen aan de competitie. Daarbij geldt wel dat je minimaal drie weken voor de datum waarop je voor het eerst gaat spelen, als lid van je vereniging bij de KNLTB moet zijn ingeschreven om op die speeldatum te mogen spelen.

Districtscompetitie

De districtscompetitie is een competitie tussen ploegen (van een bepaald niveau) uit hetzelfde district. Verreweg de meeste competitiespelers spelen in een districtscompetitie.

Regiocompetitie 

De regiocompetitie is te vergelijken met districtscompetitie maar dan voor ploegen uit dezelfde regio.

Inschrijven

Wil je meedoen aan een competitie, geef je dan op bij je eigen vereniging. De technische commissie bepaalt vervolgens de teamindeling en de Verenigingscompetitieleider (VCL) schrijft de teams in bij de KNLTB.

De meeste tennissers doen mee aan een districtscompetitie, maar voor de regiocompetitie en de landelijke competitie is de aanmeldprocedure voor spelers hetzelfde. Verenigingen doen niet altijd mee aan alle competities. Informeer bij jouw VCL voor welke competities je je kunt opgeven.

Dispensatie

Wil je vaker dan één keer per week competitie spelen of voor twee verschillende verenigingen uitkomen, vraag dan dispensatie aan. Dat via de VCL van de vereniging. Er zijn echter wel voorwaarden aan verbonden.

Invallen in competitie

Wordt je gevraagd om in te vallen in een competitieteam? Check dan eerst of dit mag volgens het reglement. Twijfel je of je mee mag doen? Vraag het dan na bij de VCL van jouw tennisvereniging. 

Ledenpas

Als lid van een bij de KNLTB aangesloten vereniging ontvang je in het eerste kwartaal van ieder nieuwe jaar je KNLTB-ledenpas. Hierop staat je naam, vereniging en speelsterkte. Elke competitiespeler is verplicht om de KNLTB-ledenpas bij zich te hebben op competitiedagen. Wanneer je je ledenpas kwijt bent, kun je dit doorgeven aan de ledenadministrateur van je vereniging. De ledenadministrateur kan een nieuwe pas voor je aanvragen bij de KNLTB.

Goedkeuring ballen voor competitie

Het Competitiereglement (III-04) bepaalt dat op één competitiedag per competitiewedstrijd slechts gespeeld mag worden met ballen van één bepaald handelsmerk, soort en kleur. Deze ballen moet voorkomen op de lijst met door de KNLTB respectievelijk ITF goedgekeurde ballen, die is in te zien op de site van de ITF.

In de KNLTB competities mogen alleen de ballen van het Type 2 van deze lijst worden gebruikt.

Tennisballen welke niet zijn voorzien van KNLTB of ITF keurmerk mogen niet worden gebruikt voor KNLTB competities en toernooien. Bovenbedoelde lijst kan nog worden aangevuld met andere typen tennisballen. 

Een bezoekende ploeg is niet verplicht om een competitiewedstrijd te spelen met ballen die niet voorkomen op de lijst van goedgekeurde ballen. Kan de ontvangende vereniging echter op een andere wijze aantonen dat de betreffende ballen door de KNLTB of ITF zijn goedgekeurd, dan dient de bezoekende ploeg hiermee akkoord te gaan.

Onderzoek / protest / beroep

Het Competitiereglement (CR) bepaalt dat een vereniging de KNLTB kan verzoeken een onderzoek in te stellen, wanneer men twijfelt aan de speelgerechtigdheid van een speler. Ook kan een vereniging bij de KNLTB een protest indienen bij constatering van een overtreding van het reglement. Een verzoek tot het instellen van een onderzoek of een protest kan alleen namens de vereniging door de VCL of het bestuur bij de KNLTB worden ingediend. Voor het indienen van een verzoek tot een onderzoek of van een protest zijn speciale formulieren beschikbaar die hieronder te downloaden zijn. Ook voor het instellen van een beroep bij het Bondsbestuur na een eerdere uitspraak door de KNLTB is een formulier beschikbaar.

Junior, senior of veteraan?

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.
Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt.
Veteraan: ben je met ingang van het jaar waarin je 35 wordt.

Gegevens wijzigen

De ledenadministrateur van jouw vereniging is de enige persoon die gegevens in de KNLTB-ledenadministratie kan wijzigen. Als de gegevens op je ledenpas niet kloppen of je bent verhuisd, geef dat dan door aan de ledenadministrateur van jouw vereniging. Hij of zij zal de wijziging(en) doorgeven aan de KNLTB.