Competitie Nieuwe Stijl

Met ruim 200.000 tennissers is de Nederlandse tenniscompetitie een van de grootste ter wereld. Daarmee mag je het met recht een groot succes noemen. Toch spelen zo’n 400.000 mensen nog geen competitie, en daar moet verandering in komen.

Tennissers die competitie spelen, blijven langer lid van de tennisvereniging. Competitie spelen biedt tennissers namelijk uitdaging, het spelen in teamverband zorgt voor aansluiting met andere leden, het biedt gezelligheid en het zorgt voor een sterke binding met de club. De KNLTB wil daarom het succes van de competitie graag uitbreiden en zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. Het doel daarbij is om het huidige aantal competitiespelers te verdubbelen naar 400.000 in 2025 door de competitie aan te passen aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van deze tijd. 

Onderzoek

De KNLTB heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de redenen voor wel of niet competitie spelen. Hieruit is gebleken dat veel tennissers behoefte hebben aan een meer compacte en beter planbare competitiedag. Om de competitie aantrekkelijker te maken voor deze groep heeft de KNLTB zijn leden gevraagd hun ideale competitievorm samen te stellen. Onafhankelijk adviesbureau Hypercube Business Innovation heeft de input van de leden getest op potentie. Dat heeft geleid tot nieuwe aanvullende competitievormen en een versoepeling van de regels. Die aanpassingen werden tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017 voor het eerst in de praktijk gebracht.

De 8&9-competitie is voor mensen die op een laagdrempelige manier willen kennismaken met competitietennis de Zomeravondcompetitie is voor iedereen één keer per week competitie spelen te weinig vindt of langer door wil gaan met competitie spelen. De nieuwe competitievormen konden direct op een behoorlijk deelnemersveld rekenen en evaluatie na de Voorjaarscompetitie leverde voornamelijk positieve reacties op.  Uit een enquête onder deelnemers bleek dat bij de 8&9-competitie meer dan de helft zeer tevreden was en bij de Zomeravondcompetitie gaf zelfs 75 procent de competitie minimaal een dikke voldoende. Bovendien zeiden bij beide competities meer dan 90 procent van de ondervraagden de competitievorm zeker te zullen aanbevelen bij anderen. Klik hier voor een infographic met alle resultaten uit de Voorjaarscompetitie

Aanvullende competitievormen

Verkort Spelen

Uit onderzoek blijkt dat compact spelen eraan bijdraagt om de competitie aantrekkelijker en planbaarder te maken, wat de behoefte is van vele tennissers. Naar aanleiding van evaluaties omtrent compact spelen tijdens de Voorjaarscompetitie van 2017 bleek echter dat de invoering van een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten én direct een winnend punt bij 40-40, een heel rigoureuze wijziging was. Bovendien was er onvrede over het feit dat de telling per speeldag anders kon zijn. Vandaar dat voor 2018 is gekozen voor uniformiteit in de vorm van verkort spelen in alle dubbelpartijen, wat inhoudt dat de derde set plaatsmaakt voor een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten (twee punten verschil). Lees hier meer over Verkort Spelen. 

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.