Competitiereglement

In het Competitiereglement staan alle regels rondom het organiseren en spelen van competities.

Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. Soms is er een aanvullend reglement voor de districts- of regiocompetitie of de Eredivisiecompetitie.