gravel sleepnet

Antidoping

Hier vind je alles over preventie van doping gebruik binnen de tennis- en padelsport.

Wat is doping?

Op de vraag ‘Wat is nu eigenlijk doping?’ komen vaak heel verschillende antwoorden. De een heeft het over ‘stimulerende middelen’ of over ‘het gebruik van niet natuurlijke stoffen’ en een ander zegt ‘dat wat verboden is en op de dopinglijst staat’. Allemaal hebben ze een beetje gelijk.

Van simpel naar officieel

Een korte, simpele omschrijving van doping is: “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).” Het gaat dus niet alleen maar om stoffen, maar ook zijn bepaalde methoden verboden. Maar eigenlijk is de definitie van doping nog breder.

WADA-dopinglijst

Het Wereld Anti-Doping Programma kent naast de World Anti-Doping Code de zogeheten Internationale Standaarden. Een van die standaarden is de WADA Dopinglijst. De Dopinglijst is een verplicht onderdeel van de Code. Om die reden maakt de Dopinglijst als bijlage deel uit van het Nationaal Dopingreglement.

De Dopinglijst geldt voor alle (inter)nationale sportbonden die de Code erkennen. Er is wereldwijd dus maar één dopinglijst en omdat van de dopinglijst niet mag worden afgeweken is de lijst voor alle bonden hetzelfde.

Omdat de dopinglijst alleen maar voorbeelden geeft, is er ook een uitgebreide verboden stoffenlijst. Als praktisch hulpmiddel maakt de Dopingautoriteit jaarlijks, in samenwerking met het WINAp, een Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening. Dat is een praktische lijst met de meest gebruikte geneesmiddelen die soms (onder bepaalde voorwaarden) wel zijn toegestaan en die per aandoening gerangschikt zijn.

Sommige toedieningswijzen van deze geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan met een dispensatie/TUE. Meer info? Ga naar www.dopingautoriteit.nl/gds en http://www.itftennis.com/antidoping/tue/tue.aspx.

Meer informatie

Download de Tennis Anti-Doping-app om altijd up to date te blijven en om direct te beschikken over de geldende regelgeving en andere anti-doping informatie. De Tennis Anti-Doping-app is beschikbaar via de Apple Store of Google Play. Heb je vragen rondom doping of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar fairplay@knltb.nl.

Melden van een misdraging

Wil jij een (vermoedelijk) misdraging melden? Lees hier hoe je dit kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.