KNLTB Vlag (1)

Regelgeving

Het KNLTB Dopingreglement is gebaseerd op het Dopingreglement van de Dopingautoriteit. Klik hier voor het KNLTB Dopingreglement en de bijbehorende bijlagen.

Nederlandse tennissers en padellers zijn gebonden aan het KNLTB dopingreglement. Bij het spelen van internationale wedstrijden (dus ook ITF junior toernooien die in Nederland worden gehouden) is het ITF Dopingreglement van toepassing.

Het geldende KNLTB Dopingreglement is vastgesteld in de Bondsbestuursvergadering van 2 december 2020. Het KNLTB Dopingreglement verwijst naar een viertal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn. Het gaat om:

Verder maken het Reglement Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement, het Reglement Naleving Dopingsancties en het Reglement Herzieningsverzoeken Overgangsbepalingen World Anti-Doping Code 2021 deel uit van het KNLTB Dopingreglement.

De Wereld Anti-Doping Code, kortweg de Code, is het fundament van het wereld anti-dopingprogramma en vormt de basis van alle regels en procedures. Het antidopingprogramma bestaat naast de Code verder uit Internationale Standaarden én Richtlijnen en Models of Best Practices.

Voor landen en sportfederaties die zich aangesloten hebben bij het World-Anti Doping Agency (WADA) is acceptatie van de Code en de implementatie van de Internationale Standaarden verplicht. Overname van de Richtlijnen en Models of Best Practices is niet verplicht, maar kan wel bijdragen tot een betere naleving van de Code door alle betrokken partijen.

KNLTB Dopingreglement

Per 1 januari 2015 heeft het WADA een nieuwe World Anti-Doping Code vastgesteld. De mondiale dopingregels, als ook het internationale dopingbeleid, dienen op deze Code te zijn afgestemd. Ook het KNLTB Dopingreglement is hierop afgestemd.

De Dopingautoriteit houdt toezicht op de vaststelling, implementatie en inbedding van het KNLTB Dopingreglement. Dit omvat tevens de samenhang tussen het KNLTB Dopingreglement en de statuten en bijvoorbeeld het tuchtreglement van de bond. Dit houdt in dat de Dopingautoriteit zich ook over de inhoud en toepassing van al deze documenten zal buigen: de verschillende regelingen moeten immers goed op elkaar worden afgestemd.