KNLTB Vlag (1)

Afhandeling meldingen - tuchtrecht

Bij en rond de vele wedstrijden die er jaarlijks worden gespeeld, worden af en toe mogelijke tuchtrechtelijke strafbare feiten gemeld. De meeste tuchtzaken komen voort uit wangedrag voor, tijdens of na een wedstrijd of uit overtredingen van de gedragscodes en reglementen.

De tuchtzaken binnen de KNLTB worden behandeld door vier onafhankelijke organen:

  • Compliance Officer: De CO is belast met de detectie van misdragingen en is bewaker van de integriteit van de tennissport. Alle meldingen over (vermoedelijke) misdragingen moeten bij de CO binnenkomen. De CO doet een eerste beoordeling van de melding, eventueel in samenspraak met de Integriteitscommissie. De CO kan ervoor kiezen om de zaak over te dragen aan de Aanklager van de KNLTB.
  • Aanklager: De Aanklager beoordeelt of de melding binnen de kaders van de meldregeling valt en of een tuchtrechtzaak aanhangig wordt gemaakt bij de Tuchtraad. De Aanklager kan ook een schikking treffen. De huidige Aanklagers van de KNLTB zijn Pascal Bovens, Henk de Graaff en Luuk Steenbergen.
  • Tuchtcommissie: De Tuchtcommissie is het deel van de Tuchtraad dat daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in eerste aanleg in een specifieke zaak. De Tuchtcommissie beoordeelt de misdraging die op en/of om de tennisbaan heeft plaatsgevonden. De huidige Tuchtraad bestaat uit Hugo Bakker, Wesley Bruins, Margo Kok, Donald Volleberg en Corinne van der Walle.
  • Commissie van Beroep: Wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van de Tuchtcommissie, kun je in beroep gaan bij de Raad van Beroep. De Commissie van Beroep is het deel van de Raad van Beroep dat daadwerkelijk belast is met de uitvoering van de tuchtrechtspraak van de KNLTB in hoogste instantie in een specifieke zaak. De Commissie van Beroep beoordeelt of het beroep gegrond is of niet en of de opgelegde straf gehandhaafd blijft of niet. De huidige Raad van Beroep bestaat uit Sijbrand Krans, Marjolijn van Deventer, Yvon van Houdt, William Seijbel en Erika Wies.

    Tijdens een zitting worden de Tuchtcommissie en de Commissie van Beroep ondersteund door een secretaris. Onze secretarissen zijn Larissa Schut, Donald Volleberg, Ginou van den Berg en Astrid Sie.

    De Aanklagers, de commissieleden en de secretarissen zijn vrijwilligers. Zij hebben allen een achtergrond in de tennissport en zijn in het dagelijks leven werkzaam (geweest) in een juridische omgeving.

Bekijk de informatiebrochure voor een uitleg van het gehele proces bij je in een tuchtzaak betrokken bent.

Jaarverslag Fair Play KNLTB

De KNLTB werkt nu drie jaar volgens de Fair Play-systematiek met de verschillende onderdelen, te weten preventie, detectie en correctie. In 2018 lag de nadruk met name op preventie, zodat alle doelgroepen binnen het tennis zich bewust zijn van de gewenste gedragingen op en om de baan en er daardoor misdragingen voorkomen kunnen worden. Er zijn in 2018 in totaal 42 meldingen behandeld in het kader van Fair Play. In 2017 waren dit 56 meldingen en in 2016 waren dit nog 72 meldingen.

In het kader van de kwalitatieve waarborgen van NOC*NSF maakt de KNLTB elk jaar een overzicht van alle meldingen die zijn binnengekomen. Bekijk hieronder het jaarverslag van 2018.

Reglement Fair Play

Het reglement Fair Play vind je hier.