KNLTB Vlag wapperen wind

Meldpunten

We verwachten dat iedereen binnen de tennis- en padelsport die een (vermoedelijke) misdraging heeft waargenomen dit meldt, om zo mee te werken aan Fair Play. In sommige gevallen kan het verplicht zijn om een melding te doen, ingevolge de van toepassing zijnde gedragscode(s).

Er zijn verschillende punten waar je terecht kunt met jouw melding van (een vermoeden van) een misdraging. De melding van de misdraging kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. De melding kan ook anoniem worden gedaan.

KNLTB vereniging

Word je geconfronteerd met onsportief gedrag of gedrag dat in strijd is met de Gedragscodes? Probeer er dan altijd eerst onderling in goed overleg uit te komen. Lukt dat niet, vraag dan naar de wedstrijdleiding en kijk of zij kunnen helpen bij het oplossen van de situatie. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, informeer dan het bestuur van de vereniging. Het is belangrijk om te weten dat elke vereniging een eigen verantwoordelijkheid heeft om op te treden als er onsportief gedrag of gedrag in strijd met de Gedragscodes plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij de vereniging zelf, die direct maatregelen kan treffen naar aanleiding van een misdraging. Wanneer sprake is van een ernstige misdraging (zoals matchfixing, doping, seksuele intimidatie of fysiek geweld) dan is het bestuur van de vereniging verplicht dit te melden bij het KNLTB-Meldpunt. Deze meldplicht geldt ook voor begeleiders (waaronder trainers, coaches, leraren en ouders in functie als begeleider) in geval van seksuele intimidatie. De KNLTB neemt de melding dan over en handelt deze af. Betreft de misdraging doping of seksuele intimidatie (opmerkingen, gebaren en/of handelingen met een seksueel karakter en die het slachtoffer als ongewenst ervaart), dan wordt de melding overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan ook rechtstreeks bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) worden gemeld.

KNLTB-Meldpunt / CO

Het meldpunt van de KNLTB is het eerste aanspreekpunt van de KNLTB voor alle meldingen over een (vermoedelijke) misdraging. Het meldpunt wordt bemand door de Compliance Officer (CO).

Contactgegevens

Margot Megens (Compliance Officer)
Telefoon: +31 (0)88 130 2600
E-mail: fairplay@knltb.nl

ISR-Meldpunt

Het meldpunt van het ISR is het aanspreekpunt voor alle meldingen die doping of seksuele intimidatie betreffen. Het ISR kent een zelfde opzet als het KNLTB Fair Play systeem. Aanklagers laten onderzoek uitvoeren en beoordelen meldingen van vermoedelijke overtredingen. Tuchtcommissies beoordelen op objectieve en onafhankelijke wijze de zaken die aan hen worden voorgelegd.

Contactgegevens

Instituut Sportrechtspraak
Telefoon: 020 - 846 32 31
E-mail: info@isr.nl
Website: www.isr.nl

Anoniem meldpunt

De KNLTB biedt de gelegenheid om via een websysteem anoniem een melding achter te laten. Let op: om een melding te kunnen maken heb je een inlogcode nodig. De inlogcode is: 36432.
De software voor het websysteem en het bijbehorende proces wordt beheerd door een onafhankelijke derde partij. Dit meldpunt is alleen bedoeld als je anoniem een melding wil doen. Niet anoniem een melding doen? Meld het dan via het KNLTB-Meldpunt.

De exacte tekst van het anonieme bericht dat je gaat achterlaten, zal aan de KNLTB ter beschikking worden gesteld. Het systeem stuurt een bericht aan de KNLTB dat er een nieuw bericht staat. Dit bericht wordt opgehaald door de compliance officer van de KNLTB met een inlogcode en wachtwoord. Je kunt je naam en contactgegevens achterlaten, maar je kunt er ook voor kiezen om anoniem te blijven. Aan jou de keuze. Indien van toepassing, zal de KNLTB je melding doorgeven aan de betrokken instantie(s).

Let op: na het verzenden van jouw bericht ontvang je een uniek meldingsnummer. Noteer dat goed, want met dit nummer (naast de toegangscode) kun je opnieuw inloggen op het websysteem om zo toegang te verkrijgen tot jouw melding en de antwoordboodschap te lezen. We proberen binnen een week een eerste antwoord te geven.

Meldprocedure

De Meldprocedure beschrijft op welke wijze iedereen binnen de tennissport zijn of haar (vermoeden van een) misdraging meldt en welke rechten en plichten hij of zij als melder heeft.

Template bij het doen van een melding

Heb jij een (vermoeden van een) misdraging die je wilt melden? Gebruik dit template of doe een melding waarbij je de punten van het template aanhoudt om jouw melding te doen bij het meldpunt van de KNLTB. Op deze manier bevat jouw melding alle informatie die noodzakelijk is voor het behandelen van de melding. Bij een anonieme melding hoef je logischerwijs bepaalde gegevens zoals naam en contactgegevens niet in te vullen.