KNLTB Vlag wapperen wind

Onsportief gedrag

Het kan voorkomen dat er tijdens een wedstrijd (bewust of onbewust) onsportief wordt gespeeld. We kennen het immers allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit was. Hoe kun je hier als speler het beste mee omgaan?

Spelers hebben hier in principe een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Bij twijfel kun je kijken naar de afdruk (in het geval van gravel) of ervoor kiezen een let te spelen (een speler heeft geen recht op een let, dit is een sportieve oplossing). Kom je er echt niet uit samen of gebeurt het vaker tijdens een wedstrijd, haal dan iemand van de club/wedstrijdleiding erbij. Je kunt het beste gelijk tijdens de wedstrijd aangeven dat er onsportief wordt gespeeld, zodat iemand van de wedstrijdleiding kan ingrijpen. Achteraf is er niet veel meer aan te doen en de uitslag van de wedstrijd staat dan al vast. Probeer dus bij onsportief gedrag er onderling uit te komen en anders met hulp van de wedstrijdleiding.

Naast onsportief gedrag kan er ook sprake zijn van een misdraging. Het is ook dan de verantwoordelijkheid van de vereniging om in te grijpen als er iets op de vereniging gebeurt. Zie je iets gebeuren? Breng dan het bestuur van de vereniging altijd op de hoogte van deze misdraging. Op die manier draag je bij aan Fair Play. In het geval van ernstige misdragingen (zoals fysiek geweld, seksuele intimidatie, matchfixing, doping) is het belangrijk en zelfs verplicht om dit te melden bij de KNLTB. De bond neemt de melding dan van de vereniging over. In geval van doping of seksuele intimidatie wordt de melding overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR).