Statement KNLTB n.a.v. uitzending Nieuwsuur

In de uitzending van Nieuwsuur van maandag 17 december jl. werd aandacht besteed aan het gebruik van data van leden door sportbonden, waaronder de KNLTB en KNVB. 

De KNLTB realiseert zich dat de privacy een belangrijk maatschappelijk thema is en gaat daarom uiterst zorgvuldig met de gegevens van leden om en werkt altijd binnen de regels van de wet. In onderstaande toelichting staat waarom de KNLTB persoonlijke gegevens van leden deelt, hoe KNLTB met de gegevens omgaat, de AVG, de uitgevoerde acties en het aangescherpte beleid.

De KNLTB is een non-profit organisatie, die samen met ruim 1600 verenigingen en tienduizenden vrijwilligers zich inzet om meer mensen meer te laten tennissen. Met een miljoen tennissers, waarvan bijna 600.000 KNLTB leden dragen we een grote verantwoordelijkheid.

Het delen van data met externe partijen is noodzakelijk voor een optimale dienstverlening aan onze verenigingen en leden. Maar het delen van data is nadrukkelijk geen verdienmodel. Voor het faciliteren van het ledenadministratiepakket, de KNLTB ClubApp en de organisatie van competities en toernooien is delen van data essentieel. Gegevens van leden worden altijd uiterst zorgvuldig en binnen de regels van de wet gedeeld in de samenwerking met externe verwerkers.

Daarnaast vragen onze leden om meerwaarde en direct voordeel bij het lidmaatschap van een KNLTB vereniging. De KNLTB gaat daarom samenwerkingen met partners aan om leden te laten profiteren van aantrekkelijke relevante aanbiedingen/acties én om inkomsten te genereren voor de tennissport in Nederland. Zo houden we tennis voor leden en verenigingen toegankelijk en betaalbaar.

Belang leden

De Ledenraad en het Bondsbestuur hebben de diverse belangen zorgvuldig afgewogen. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de voorwaarden, de communicatie naar leden en de mogelijkheid van afmelden. Ook is afgesproken de acties en het beleid te evalueren eind 2018.

Wij vinden het belangrijk dat onze leden begrijpen hoe de KNLTB met persoonsgegevens om gaat, en daarom informeren we onze leden zoveel mogelijk over het verstrekken van deze gegevens en het recht van bezwaar. We doen dit onder andere door middel van nieuwsbrieven en door een informatiepagina op onze website. Richting nieuwe leden wordt dit beleid gecommuniceerd via een welkomstmail.

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht en geeft richtlijnen en kaders voor de bescherming van persoonsgegevens en schept tevens voorwaarden voor vrij verkeer van data. Voor veel organisaties en ook voor sportbonden is het zoeken naar een balans tussen de privacy van leden en het delen van data. De KNLTB laat zich daarbij voortdurend door externe deskundigen begeleiden, waaronder een Functionaris Gegevensbescherming. 

Acties

In 2018 heeft de KNLTB met twee partners acties uitgevoerd waarbij NAW gegevens en / of telefoonnummers van een selectie van het KNLTB ledenbestand zijn gedeeld.

1) een flyer van TennisDirect per post voorafgaand aan de voorjaarscompetitie en de najaarscompetitie, waardoor een selectie van leden van de KNLTB met korting artikelen kon afnemen;

2) een belactie van de Nederlandse Loterij (de grootste sponsor in de sport) medio juli/augustus 2018. De Nederlandse Loterij heeft een selectie van het ledenbestand van de KNLTB ontvangen, waarbij nog geen 5% van haar leden is bereikt door de actie met de Nederlandse Loterij.

Naast deze twee acties heeft de KNLTB géén andere acties met zijn partners ingezet, waarbij NAW-gegevens en/of telefoonnummers zijn gebruikt. De KNLTB heeft in dit kader nooit NAW- of telefoongegevens van jeugdleden gedeeld met partners.

Aangescherpt beleid

Mede gelet op de evaluatie van de acties en de actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, alsook de reacties van leden heeft de KNLTB besloten om het beleid aan te scherpen en om in de toekomst alleen nog belacties te laten uitvoeren als een lid daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven (de zogenaamde "opt-in"). In de Ledenraad van 8 december 2018 zijn de acties, de evaluatie en het aangescherpte beleid ook gedeeld.

Tot slot

De KNLTB is een grote bond met veel leden. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid en communiceren daarom transparant over onze werkwijze. We werken dan ook in alle openheid mee aan het onderzoek van de AP en wachten de conclusies af.

Daarnaast werken wij aan een eigen Code voor het gebruik van data in de sport waar ook andere sportbonden gebruik van kunnen maken. Voorop staat dat de persoonsgegevens van onze leden veilig zijn en dat we handelen in het belang van onze leden en de tennissport.  

Voor vragen mail naar ledenservice@knltb.nl.