Meestgestelde vragen over privacy en persoonsgegevens

Veelgestelde vragen

Wat is een persoonsgegeven en wanneer verwerk je deze?

Een persoonsgegeven is elk gegeven over een natuurlijke persoon dat direct over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van een persoonsgegeven zijn: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of bondsnummer. Het begrip ‘verwerken’ is erg breed. Praktisch iedere handeling met een persoonsgegeven is een verwerking. Dit kan bijvoorbeeld onder meer zijn het verzamelen, opslaan, bewaren, wissen en aanpassen van persoonsgegevens.

Wanneer mag je persoonsgegevens verwerken?

Persoonsgegevens mogen volgens de wet alleen verwerkt worden als er een duidelijk omschreven en rechtmatig doel is. Die rechtvaardiging bestaat meestal uit de volgende grondslagen:

  • Een gerechtvaardigd belang
  • Toestemming
  • Contractuitvoering
  • Een wettelijke plicht
Wie verwerken gegevens over mij?

Je bent lid van de tennisvereniging én rechtstreeks van de KNLTB. Zowel de tennisvereniging als de KNLTB verwerken persoonsgegevens over jou.

Welke gegevens verwerken de KNLTB en mijn tennisvereniging van mij en waarom?

De KNLTB en je vereniging verwerken persoonsgegevens op basis van diverse grondslagen, zoals bijvoorbeeld contractuitvoering (lidmaatschap) en gerechtvaardigd belang. In deze FAQ gaan we verder alleen in op hoe de KNLTB omgaat met persoonsgegevens. Voor informatie welke gegevens jouw tennisvereniging verwerkt verwijzen wij je graag naar jouw tennisvereniging.

In het privacy statement van de KNLTB staat omschreven welke gegevens over jou door de KNLTB worden verwerkt, het doel van de verwerking, beveiliging en bescherming daarvan, maar ook eventuele verstrekking aan derden en jouw rechten. 

Wanneer is sprake van een commerciële e-mail met aanbiedingen of acties van partners (de KNLTB partnermailing)?

Hiervan is sprake als het gaat om het aanprijzen van producten of diensten die geen directe relatie hebben met de KNLTB. Bijvoorbeeld een korting die geldt voor alle bezoekers van een website. Wanneer sprake is van een korting specifiek voor alleen leden van de KNLTB is sprake van producten of diensten van de KNLTB en is geen sprake van een commerciële e-mail. Zie daarvoor de vraag over de NLTennis nieuwsbrief.  

Mag de KNLTB mij een commerciële e-mail sturen met aanbiedingen of acties van partners (de KNLTB partnermailing)?

Nee, dat mag de KNLTB in principe niet,tenzij je toestemming daarvoor hebt gegeven voor het ontvangen van de partnermailing. Je moet dus een opt-in hebben gegeven aan degene die de e-mail verstuurt. Heb je geen opt-in aan de KNLTB gegeven, dan ontvang je de partnermailing van de KNLTB niet.

Vind je het wel leuk om aanbiedingen of acties van de partners van de KNLTB per e-mail te ontvangen stuur dan een mail naar communicatie@knltb.nl. Onder elke e-mail met acties of aanbiedingen staat een afmeldmogelijkheid (opt-out). Je e-mailadres wordt niet verstrekt aan partners.

Mag de KNLTB mij een e-mail sturen over eigen producten of diensten (de NLTennis nieuwsbrief)?

Ja, een organisatie mag bestaande klanten, of in ons geval leden, informeren over eigen producten of diensten. Als wij als KNLTB mooie aanbiedingen of acties hebben door onze samenwerkingen met partners, dan is ook sprake van een eigen product of dienst en mogen wij dit ook meenemen in de e-mail. Het kan dus zijn dat je de NLTennis nieuwsbrief ontvangt, waarin bv. informatie staat over de start van de competitie, leuke tennistips van onze toppers en Tenniskidsevenementen maar ook een korting als KNLTB lid bij één van onze partners. Onder elke mailing staat een afmeldmogelijkheid.