Wat doet de KNLTB?

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is het overkoepelend orgaan van de tennissport en de tennisverenigingen in Nederland.

Ongeveer 1.650 tennisverenigingen, en daarmee bijna 560.000 tennissers, zijn aangesloten bij de KNLTB. Hiermee is de tennisbond in grootte de tweede sportbond van Nederland. De KNLTB adviseert en ondersteunt besturen van tennisverenigingen op het gebied van verenigingsbeleid, accommodatie en bij juridische geschillen. De tennisbond is verantwoordelijk voor landelijke en districtscompetities, toernooien, voor de opleiding van tennisleraren en scheidsrechters.

Verder heeft de KNLTB tot doel het promoten van de tennissport en het vergroten van de betekenis van tennis in de samenleving. Ten slotte begeleidt de KNLTB jeugdig talent op weg naar de top en organiseert topevenementen als de Davis Cup en alle nationale kampioenschappen. 

Missie en visie

Het is onze missie om de betekenis van tennis voor de Nederlandse samenleving te vergroten door nog méér mensen méér te laten tennissen. Om zo de samenleving op de been te brengen en in beweging te houden. Om mensen fitter en gezonder te maken. En om mensen te verenigen en samen te laten werken, ongeacht hun leeftijd, afkomst of geslacht. 

De KNLTB wil uitgroeien tot een maatschappelijk betrokken organisatie en toonaangevende sportbond. We stellen ons op als gids in tennisland en bieden toegevoegde waarde aan alle tennissers

Strategische Doorkijk

Als KNLTB hebben we een scherpe ambitie geformuleerd. Om onze doelstellingen te realiseren, moeten we kiezen waar we de komende jaren de focus op leggen. Deze keuzes staan beschreven in de Strategische Doorkijk