Organisatiestructuur

Het Nederlandse tennis is in beweging. In Nederland gaan meer dan één miljoen mensen jaarlijks de baan op, waarvan bijna 560.000 lid zijn van een van de ongeveer 1650 KNLTB Tennisverenigingen. Zij willen vooral met plezier kunnen tennissen. Verenigingen werken er hard aan om alles goed te regelen, waarbij ze geadviseerd en ondersteund worden door de KNLTB.

De KNLTB is ook een vereniging en heeft daarom een verenigingsstructuur. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast, welk beleid door de Ledenraad wordt getoetst. De Ledenraad en het Bondsbestuur bestaan geheel uit vrijwilligers. 

Ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 29 personen en vertegenwoordigt de leden van de KNLTB. De leden van de Ledenraad worden gekozen door de verenigingen. De Ledenraad komt minimaal vier keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere geïnformeerd te worden door het Bestuur over het beleid en het gevoerde beleid te toetsen. De Ledenraad doet dit zonder last of ruggespraak richting de verenigingen. 

Bondsbestuur

Het Bondsbestuur bestaat uit minimaal zeven functies: voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid Breedtetennis, bestuurslid Wedstrijdtennis, bestuurslid Toptennis en bestuurslid Algemene Zaken. De functie vicevoorzitter kan worden toebedeeld aan één van de bestuursleden (met uitzondering van de voorzitter). Het Bondsbestuur neemt alle beleidsbeslissingen. Het Bondsbestuur stelt het beleid vast en toetst de uitvoering van het beleid door de beroepsorganisatie. Het Bondsbestuur informeert de Ledenraad en legt verantwoording af aan de Ledenraad over het gevoerde beleid tijdens de formele vergadering van de Ledenraad.  

Beroepsorganisatie

Naast een vrijwilligersorganisatie heeft de KNLTB uiteraard een beroepsorganisatie, werkende vanuit het Bondsbureau in Amersfoort en Almere.

Aan het hoofd van de beroepsorganisatie staat de Directie, bestaande uit Algemeen Directeur Erik Poel, Directeur Dienstverlening Robert Jan Schumacher en Technisch Directeur en Commercieel Directeur Jacco Eltingh.

De Directie en verdere beroepsorganisatie houdt zich bezig met beleidsontwikkeling, beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering inclusief dienstverlening. Hiervoor heeft de beroepsorganisatie diverse afdelingen, welke worden aangestuurd door een manager. De Directie legt beleid voor aan het Bondsbestuur welke het Bondsbestuur vaststelt en legt verantwoording af aan het Bondsbestuur over de uitvoering en dienstverlening.