Ledenraad

De Ledenraad toetst het gevoerde beleid van de KNLTB, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan. De Ledenraad bestaat uit 29 leden die door de verenigingen zijn gekozen.

Het bestuursmodel van de KNLTB is gemoderniseerd, zie hier.

Voor vragen over de Ledenraad kan je mailen naar bestuurlijkezaken@knltb.nl

De Ledenraad is op 15 juni benoemd voor een periode van 3 jaar. 

Dit zijn de namen van de gekozen Ledenraadsleden:

 • Mevrouw Anja van der Heide (50 jaar) - Drenthe
 • De heer Sander Akkerman (41 jaar) - Friesland
 • Mevrouw Anita Blijleven-Le Granse (52 jaar) - Gelderland
 • De heer Oscar Vos (50 jaar) - Gelderland
 • Mevrouw Tanja Bessembinders (40 jaar) - Groningen
 • De heer Guus Quaedvlieg (37 jaar) - Limburg
 • De heer Guido Mulder (40 jaar) - Limburg
 • De heer Twan Lensen (40 jaar) Limburg
 • De heer Johan Bakens (57 jaar) - Noord-Brabant
 • Mevrouw Hanneke Wijdeveld (68 jaar) - Noord-Brabant
 • De heer Rick Bollen (32 jaar) - Noord-Brabant
 • De heer Twan van Erp (44 jaar) - Noord-Brabant
 • Mevrouw Barbara Vehmeijer (39 jaar) - Noord-Holland
 • De heer Floris Jonkers (62 jaar) - Noord-Holland
 • De heer Matthijs Verdam (29 jaar) - Noord-Holland
 • Mevrouw Jorinde Pels (30 jaar) - Noord-Holland
 • De heer Jelle Oosterhoff (39 jaar) - Overijssel
 • Mevrouw Jeanet Meijerink-Heuver (48 jaar) - Overijssel
 • Mevrouw Hélène van der Veur (50 jaar) - Overijssel
 • Mevrouw Angeli van Buren (48 jaar) - Utrecht
 • De heer Geert-Jan van Dijken (37 jaar) - Utrecht
 • De heer Jilles Visser (33 jaar) - Utrecht
 • De heer Arno van Trigt (60 jaar) - Zeeland
 • Mevrouw Hannie Stolwijk-de Rek (54 jaar) - Zuid-Holland
 • De heer Klaas-Jan Doeven (51 jaar) - Zuid-Holland
 • De heer Maarten Jansen (24 jaar) - Zuid-Holland
 • De heer Paul Schmitz (41 jaar) - Zuid-Holland
 • De heer Arjan Veninga (41 jaar) - Zuid-Holland
 • Mevrouw Karin Donk (59 jaar) - Zuid-Holland