Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen over de Provinciale Jeugd Kampioenschappen, de KNLTB Junioren Tour en de Juniorenranglijst

Voorrondes

Waarom is het plan om punten toe te kennen aan de finalisten van Open Junioren Toernooien vervangen voor voorrondes waarbij wildcards verdiend kunnen worden?

Met het toekennen van punten aan de finalisten van Open Junioren Toernooien (OJT) bereiken we niet de juiste doelgroep en het juiste doel. We willen hiermee tevens voorkomen dat betere spelers ‘goedkoop’ punten gaan sprokkelen in OJT en daarmee andere spelers demotiveren door met ruime uitslagen te winnen.

Doelgroep: spelers die op basis van ranglijstpositie en/of actuele rating in combinatie met onderdeel (bijv. JE-12 of JE-14) niet zeker zijn van een plek in de Junioren Tour, maar die wel de potentie en de motivatie hebben om zich te ontwikkelen.

Doel: instroom van spelers met potentie en motivatie, die binnen de Junioren Tour kunnen ontwikkelen naar een hoger niveau wedstrijden.

Met de punten die een finalist in een OJT zou ontvangen, zou een speler in een populaire categorie zoals bijv. JE14, nog steeds niet zeker zijn van een plek in de Junioren Tour. Terwijl hij met een wildcard via een voorronde rechtstreeks wordt toegelaten tot een Junioren Tour toernooi Brons.
Ook voldoet een groot deel van de OJT onderdelen niet aan het minimum van 9 deelnemers om punten toe te kennen voor de Junioren Ranglijst. En finalisten van OJT die wel voldoen aan de criteria van 9 deelnemers bestaan voor een groot deel uit spelers die al op de Junioren Ranglijst staan of te oud zijn om in te stromen in de Junioren Tour.

Voor de voorrondes voor de Junioren Tour kunnen exact die spelers inschrijven die in willen stromen in de Junioren Tour én verdienen de finalisten niet alleen punten voor de Junioren Ranglijst, maar een Wildcard om rechtstreeks mee te doen aan een Junioren Tour Brons.

Kan iedereen inschrijven voor de voorrondes?

Iedereen binnen de betreffende leeftijdscategorie kan inschrijven voor maximaal drie voorrondes (eerste, tweede en derde keus). Spelers die op het moment van de acceptatie op positie 175 of hoger op de juniorenranglijst staan, worden echter niet geaccepteerd. Zij hebben namelijk geen wildcard nodig om geaccepteerd te worden in een Junioren Tour toernooi.  

Wanneer kan ik me inschrijven voor Junioren Tour toernooien Brons, Zilver en Goud in de zomer?

De inschrijving voor de KNLTB Junioren Tour Brons, Zilver en Goud toernooien in de zomer wordt begin mei geopend in MijnKNLTB.

Worden er naast de voorrondes rondom Pinksteren nog meer voorrondes voor de KNLTB Junioren Tour georganiseerd?

De voorrondes met Pinksteren worden georganiseerd als pilot. Als dit succesvol blijkt gaan we richting de winter meer voorrondes organiseren. 

Waarom werd ik bij mijn inschrijving(en) in de winter niet geaccepteerd voor de Junioren Tour?

De KNLTB Junioren Tour heeft voor maximaal 192 spelers per onderdeel per speelweek plek. Dit is bij een maximaal aanbod van 1 Goud, 3 Zilver en 8 Brons Junioren Toernooien. Het kan dus voorkomen dat een jongen t/m 14 jaar met positie 200 op de Juniorenranglijst niet geaccepteerd wordt. Omdat het aanbod in de winter lager was, vanwege baancapaciteit, zijn een aantal spelers nog niet aan bod gekomen. Wij hebben dan ook actief toernooiorganisaties benaderd voor het creëren van extra toernooiaanbod. Bij sommige Junioren Toernooien was er maar capaciteit voor een aantal categorieën. Bij deze toernooien werden de populairste categorieën, zoals jongens t/m 12 jaar en jongens t/m 14 jaar, verkozen boven de andere categorieën. Op deze manier hebben we geprobeerd het aanbod, ook in de winter, toch zo optimaal mogelijk te krijgen. Om de kans dat je geaccepteerd wordt zo groot mogelijk te maken, raden we je aan om altijd voor drie keuzes in te schrijven.

Richting de zomer neemt het aanbod van toernooien toe en kunnen we meer spelers per speelweek accepteren. Als je niet geaccepteerd bent in een bepaalde speelweek, dan laten wij je altijd weten of er een open junioren toernooi is waarvoor je je kan inschrijven.

Kijk hier voor meer antwoorden op veel gestelde vragen. 

Juniorenranglijst

Ik heb een lagere ranglijstpositie, hoe kan dat?

De grootste schommelingen worden veroorzaakt door de verschuiving van een aantal geboortejaren naar een nieuwe leeftijdscategorie. Dit zal in de eerste maanden van 2019 weer recht getennist worden. Daarnaast zijn door de nieuwe ranglijst systematiek je behaalde resultaten in 2018 herberekend met de nieuwe puntentabel. Van deze resultaten tellen de beste 6 enkelspelwedstrijden en de beste 2 dubbelspelwedstrijden mee, en de dubbelspelresultaten wegen zwaarder mee dan voorheen. Hierdoor krijgt iedere speler een ander totaal en zijn er dus wijzigingen in de Juniorenranglijst.

Een andere reden kan zijn:

 • Bonuspunten zijn vervallen: in de nieuwe ranglijstsystematiek is het gebruik van Bonuspunten niet nodig. Iedere speler heeft de kans om 6 enkelspel en 2 dubbelspel resultaten neer te zetten. Alle behaalde bonuspunten in 2018 zijn komen te vervallen.

 • Herwaardering van het WJC: de punten behaald in het Winter Jeugd Circuit (WJC) zijn herberekend naar dezelfde verhouding als de puntentabel in de betreffende leeftijdscategorie. 

 • 1e of 2e in de verliezersronde: de nummers 1 en 2 van de verliezersronde hebben geen extra punten gekregen omdat de impact van dit besluit gering is.

 • Punten JRT* staan er niet bij: alleen de finalisten van JRT* ontvangen in de nieuwe systematiek punten voor de Juniorenranglijst.

 • Hogere leeftijdscategorie: een aantal spelers heeft in 2018 in een hogere leeftijdscategorie meegespeeld. Zij hebben toen bonuspunten ontvangen op de ranglijst van hun eigen leeftijd. Deze bonuspunten zijn vervallen. 

 • De jeugdranglijsttoernooien van week 50 en 52 moeten nog gespeeld worden en zijn dus nog niet verwerkt.

 

Wat is er veranderd aan de ranglijst?

De Jeugdranglijst heet per 1 januari 2019 de Juniorenranglijst. In plaats van dat je elk nieuw jaar weer opnieuw begint, behoud je je punten van de afgelopen 52 weken. Hierdoor krijg je een doorlopende ranglijst. Je totaal is opgebouwd uit je beste 6 enkelspeltoernooien en je beste 2 dubbelspeltoernooien van de laatste 52 weken. Dit bepaalt uiteindelijk je positie op de Juniorenranglijst.

Waarom heb ik in totaal minder ranglijstpunten dan voorheen?

Voor het totaal aantal punten op de Junioren ranglijst worden slechts de beste 6 enkelspel en de beste 2 dubbelspel resultaten opgeteld. Bovendien wordt in de nieuwe systematiek gerekend met vernieuwde puntentabellen, waarbij het aantal punten lager kan liggen dan in de oude systematiek. Klik hier voor de nieuwe puntentabel. 

De voordelen van deze nieuwe puntentabel zijn:

 • Betere overlap in de puntentabellen tussen Goud, Zilver en Brons
 • Het dubbelspel wordt belangrijker
 • Spelers kunnen makkelijker 'doorgroeien'
Waar zijn mijn bonuspunten gebleven?

In de nieuwe ranglijstsystematiek is het gebruik van bonuspunten niet nodig. Iedere speler heeft gedurende het jaar de kans om 6 enkelspel en 2 dubbelspel resultaten neer te zetten. Alle behaalde bonuspunten in 2018 zijn komen te vervallen. 

Er zijn ranglijstpunten voor JRT verdwenen in mijn spelersprofiel, hoe kan dat?

Van alle JRT* worden alleen punten toegekend aan de nummer 1 en 2 van het schema. De overige spelers ontvangen geen punten voor de Juniorenranglijst.

Junioren Tour

Waarom word ik niet geaccepteerd?

Als je niet geaccepteerd bent in een Junioren Toernooi van jouw keuze dan is het verstandig om na te gaan of je de juiste inschrijfkeuze gemaakt hebt. Voor de grootste kans op acceptatie schrijf je in voor drie keuzes. Ook binnen één categorie (bijvoorbeeld brons) kan er verschil zijn in populariteit van de toernooien. Toernooien die centraal in het land worden georganiseerd zitten bijvoorbeeld sneller vol dan toernooien in het noorden van het land.

In de categorie jongens t/m 14 jaar is de vraag erg groot. Het aanbod is in de winter wat lager, o.a. omdat er niet meer hallen/toernooiorganisaties zich aangemeld hebben in de winter. Wij hebben organisaties actief benaderd om het huidige toernooiaanbod tot stand te brengen. Richting de zomer wordt het aanbod groter en later dit jaar zullen ook punten worden toegekend aan de finalisten van open jeugdtoernooien.

Intern houden wij de ontwikkelingen scherp in de gaten en daar waar nodig kijken we of er aanpassingen in de kalender gedaan moeten worden. Wij hebben tot nu toe de bewuste keuze gemaakt om niet op het laatste moment toernooien toe te voegen voor de jongens categorie(ën). Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de Junioren Tour vooral bedoeld is voor de betere spelers. 

Waarom zijn de Jeugdranglijsttoernooien gewijzigd in de KNLTB Junioren Tour?

We willen voor jou en alle andere spelers een ranglijst maken die voor iedereen eerlijk is. Een systeem waarin rekening wordt gehouden met de wensen en behoeften van alle ranglijstspelers.

We gaan voor jou:

 • De wedstrijdkalender verbeteren
 • Meerdere wedstrijden per toernooi aanbieden
 • De ranglijst eerlijker en toegankelijker maken
Waar vind ik de Junioren Tour kalender?

Op deze pagina

Hoe werkt de inschrijving?

Je schrijft je in voor een KNLTB Junioren Toernooi via MijnKNLTB. Per speelweek kan je je voor maximaal drie Junioren Toernooien inschrijven, met een 1e keuze, 2e keuze en/of 3e keuze. Op deze pagina vind je meer informatie en een handleiding. 

Hoe kan ik me inschrijven voor het dubbelspel?
 • Dubbelspelweekend: Je schrijft je in via MijnKNLTB en nodigt je dubbelspelpartner uit. Je ontvangt een bevestiging per mail en je dubbelspelpartner ontvangt een uitnodigingsmail waarin staat hoe hij/zij de inschrijving moet accepteren. Pas als de uitgenodigde speler de inschrijving heeft geaccepteerd en bevestigd in MijnKNLTB, is de inschrijving geldig en wordt deze zichtbaar op de inschrijvingslijst.
 • Enkel- en dubbelspelweek: Alleen de geaccepteerde spelers van het enkelspel kunnen tijdens het toernooi inschrijven voor het dubbelspel. In de bijzondere toernooibepalingen van het toernooi wordt de deadline voor inschrijven voor het dubbelspel genoemd, dit is bij ieder toernooi anders. Je schrijft je in bij de desbetreffende toernooileiding.
Hoe kan ik mijn inschrijving wijzigen?

Via MijnKNLTB kan je je inschrijving wijzigen

Ik sta met mijn dubbelspelpartner niet op de lijst van inschrijvingen, hoe kan dat?

Je hebt je via MijnKNLTB ingeschreven met je dubbelspelpartner, alleen jouw dubbelspelpartner heeft dit nog niet bevestigd in MijnKNLTB. Je dubbelspelpartner heeft een uitnodigingsmail ontvangen waarin staat hoe hij/zij de inschrijving kan accepteren.

Wanneer is de deadline van inschrijven?

De deadline is altijd op vrijdag om 14.00 uur. Kijk hier naar het overzicht van alle deadlines van inschrijven.

Waarom worden in sommige toernooien alleen jongens onderdelen aangeboden?

De vraag naar jongens onderdelen is groter en door KNLTB Junioren Toernooien te organiseren met minder onderdelen, kunnen ook de wat kleinere accommodaties een Junioren Toernooi organiseren. Zij hebben niet de capaciteit voor jongens en meisjes t/m 12, 14 en 16 jaar, maar wel voor een aantal onderdelen.

Dit draagt tevens bij aan een goede spreiding van accommodaties in het land. 

Waarom worden in sommige toernooien niet alle onderdelen aangeboden?

De vraag naar de categorieën t/m 12 en t/m 14 jaar is groter en door KNLTB Junioren Toernooien te organiseren met minder onderdelen, kunnen ook de wat kleinere accommodaties een Junioren Toernooi organiseren. Zij hebben niet de capaciteit voor jongens en meisjes t/m 12, 14 en 16 jaar, maar wel voor een aantal onderdelen.

Dit draagt tevens bij aan een goede spreiding van accommodaties in het land. 

Waar staan de bijzondere toernooibepalingen en het spelersmemo van een toernooi?

Op deze websitepagina staan alle bijzondere toernooibepalingen en spelersmemo’s die wij van toernooiorganisatoren hebben ontvangen. Staan de bestanden van een bepaald toernooi er niet tussen, neem dan contact op met de betreffende toernooileider.

Hoe werkt de acceptatie?

Acceptatie vindt in eerste instantie altijd plaats op basis van je positie op de Juniorenranglijst. Dit geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel. Als tweede acceptatiecriterium wordt het actuele DSS gebruikt.

Je hebt je bij de inschrijving op kunnen geven voor maximaal drie toernooien. Bij acceptatie wordt als eerste gekeken of je voor je 1e keuze geaccepteerd kan worden op basis van de acceptatiecriteria. Zo ja, dan wordt je hiervoor geaccepteerd. Zo niet, dan wordt gekeken of je voor je 2e keuze wordt geaccepteerd, en zo verder. 

Wat zijn de acceptatiecriteria?

Acceptatie vindt in eerste instantie altijd plaats op basis van je positie op de Juniorenranglijst. Dit geldt zowel voor het enkelspel als het dubbelspel. Als tweede acceptatiecriterium wordt het actuele DSS gebruikt. Kijk voor de totale criteria in het Reglement Junioren Tour.

Wanneer is de acceptatie bekend?

Klik hier voor de planning met data waarop de acceptatie van de KNLTB Junioren Toernooien uitkomt. 

Wat zijn de inschrijfkosten van een KNLTB Junioren Toernooi?

Iedere toernooiorganisator bepaalt zelf het inschrijfgeld. Per toernooi verschilt dit bedrag en dat komt doordat iedere organisatie andere kosten heeft (denk aan baanhuur, ballen, sponsoring). De hoogte van het inschrijfgeld is opgenomen in de bijzondere toernooibepalingen van het betreffende toernooi.

Welke spelers worden voor een KNLTB Junioren Toernooi Goud/Zilver/Brons geaccepteerd?

Acceptatie vindt in eerste instantie altijd plaats op basis van je positie op de Juniorenranglijst. Goud is de hoogste categorie en er worden 16 spelers geaccepteerd. Dit betekent dat de 16 ingeschreven spelers met de hoogste positie op de Juniorenranglijst geaccepteerd worden. Daarna komt Zilver en per speelweek worden hier maximaal drie van georganiseerd. Per toernooi worden ook hier de 16 ingeschreven spelers met de hoogste positie op de Juniorenranglijst geaccepteerd. Vervolgens geldt het zelfde voor de categorie Brons. Het aantal toernooien in de categorie Brons in een bepaalde week is afhankelijk van vraag en aanbod.

Let op: bij ieder KNLTB Junioren Toernooi kan de technische staf van de KNLTB maximaal twee wildcards geven. In dat geval worden er nog 14 spelers op basis van de Juniorenranglijst geaccepteerd.

Hoe kan het dat ik niet (meer) op de lijst van inschrijvingen van het KNLTB Junioren Toernooi sta?
 • Je inschrijving is niet goed opgeslagen. Controleer altijd na je inschrijving of de inschrijving goed is gegaan. Dat kan via je spelersprofiel in MijnKNLTB. Als je rechtsboven op het pijltje naar beneden klikt en vervolgens op inschrijvingen klit, dan worden alle inschrijvingen getoond.

 • Je hebt je inschrijving geannuleerd.
Wanneer en hoe laat moet ik spelen?

De planning van de partijen wordt gedaan door de toernooiorganisatie. In het spelersmemo is informatie over het speelschema opgenomen. Op deze pagina staan alle bijzondere toernooibepalingen en spelersmemo’s die wij van toernooiorganisatoren hebben ontvangen. Staan de bestanden van een bepaald toernooi er niet tussen, neem dan contact op met de betreffende toernooileider.

Wat is het maximaal aantal spelers dat wordt geaccepteerd per toernooi?

Het maximum aantal spelers dat geaccepteerd kan worden voor het enkelspel is 16 en voor het dubbelspel 8 koppels.

Wat zijn de speelweken waarin een KNLTB Junioren Toernooi wordt georganiseerd?

Bekijk hier de speelweken voor het hele jaar.

Ik heb geen dubbelpartner, wat nu?

Wij hebben geen lijst van mogelijke dubbelpartners. Misschien kan je trainer je helpen bij het zoeken van een partner. Of biedt social media een uitkomst.

Kan een speler deelnemen aan alle speelweken van de Junioren Tour?

De ruime keuze aan speelweken in de Junioren Tour biedt spelers de ruimte om minimaal 6 enkelspel- en 2 dubbelspel resultaten neer te zetten en daarnaast ook om voldoende rust- en trainingsmomenten in te bouwen, zodat geen onnodige blessures ontstaan. Neem voor advies over het toernooiprogramma contact op met de trainer en/of raadpleeg het Meerjaren Opleidingsplan Tennis.

Hoe vraag ik een Wildcard aan?

De trainer van een speler kan een Wildcard aanvragen per mail naar juniorentour@knltb.nl. In de aanvraag staat waarom de speler een Wildcard aanvraagt en niet de ranglijstpositie heeft om automatisch geaccepteerd te worden voor het toernooi. Vermeld ook het bondsnummer en voor welk toernooi of toernooien de aanvraag is. De aanvraag dient samen met de inschrijving via MijnKNLTB, binnen te zijn voor de deadline van inschrijven van het betreffende toernooi.

Kan ik een Wildcard aanvragen?

De trainer van een speler kan een Wildcard aanvragen per mail naar juniorentour@knltb.nl. In de aanvraag staat waarom de speler een Wildcard aanvraagt en niet de ranglijstpositie heeft om automatisch geaccepteerd te worden voor het toernooi. Vermeld ook het bondsnummer en voor welk toernooi of toernooien de aanvraag is. De aanvraag dient samen met de inschrijving via MijnKNLTB, binnen te zijn voor de deadline van inschrijven van het betreffende toernooi.

Hoe denkt de KNLTB over het beoefenen van een tweede sport in combinatie met het spelen van de Junioren Tour?

De KNLTB stimuleert het beoefenen van meerdere sporten bij jonge kinderen. Eind basisschool/begin middelbare school blijkt vaak dat dit steeds moeilijker wordt, omdat de belasting te hoog wordt. Beide sporten intensief beoefenen is dan vaak niet meer te combineren. Hierin zullen op een gegeven moment keuzes gemaakt moeten worden. 

In de huidige Junioren Tour kalender kunnen we een jaarrond voldoende tenniswedstrijden aanbieden en door veel toernooien in het weekend te plannen, zorgen we ervoor dat er ook nog ruimte overblijft voor vakanties. Voor de ranglijst tellen de beste 6 enkel en 2 dubbel resultaten mee. Dit biedt spelers ruimte om samen met de trainer een passend wedstrijdprogramma op te zetten. 

Ik word op basis van mijn ranglijstpositie en speelsterkte niet geaccepteerd in de Junioren Tour, maar ik wil wel graag meedoen. Hoe maak ik kans om toch deel te nemen?

Na evaluatie van het eerste kwartaal van de KNLTB Junioren Tour gaan we, als pilot, voor komende zomer op meerdere locaties in het land voorrondes organiseren. Een voorronde is een wildcardtoernooi waarin de finalisten een wildcard voor een brons toernooi in de zomer ontvangen. De toernooien worden gespeeld rondom Pinksteren. Deze toernooien zijn bedoeld voor spelers die (nog) niet aan bod zijn gekomen in de Junioren Tour en voor spelers die zich willen ontwikkelen en vanwege hun positie op de ranglijst nu niet kunnen deelnemen aan de Junioren Toernooien. Zo krijgen ook deze spelers de kans om wedstrijden te spelen op een hoger niveau. De pilot vervangt het plan om aan de finalisten van de open junioren toernooien punten toe te kennen.