Wanneer ben je een rolstoeltennisser?

Rolstoeltennis in rolstoeltennistoernooien is voorbehouden aan mensen met een permanente lichamelijke handicap, waardoor zij beperkt zijn in hun mobiliteit. Anders gezegd: er moet sprake zijn van een belangrijk of totaal functioneel verlies van één of meer ledematen.

Hiervoor wordt onderstaande internationale normering van de Internationale Tennis Federatie gehanteerd:
‘Om gerechtigd te zijn deel te nemen aan door de ITF gesanctioneerde rolstoeltennistoernooien en de Paralympische Spelen moet een speler een permanente mobiliteitsgerelateerde fysieke aandoening hebben die medisch is gediagnosticeerd. Deze permanente fysieke aandoening moet resulteren in een substantieel functieverlies van één of beide onderste extremiteiten. Spelers moeten voldoen aan minimaal één van de volgende criteria:

  1. Een neurologische aandoening op niveau S1 of proximaal, die gepaard gaat met verlies van motorische functie; of
  2. Ernstige artrose en/of vervanging van de heup, knie, of het bovenste enkelgewricht; of
  3. Amputatie van een gewricht van de onderste extremiteit, hoger dan de middenvoet; of
  4. Een speler met functieverlies van één of beide onderste extremiteiten, vergelijkbaar met 1, 2 of 3 zoals hierboven beschreven’.

QUAD speler

Naast bovengenoemde groep tennissers wordt bij rolstoeltennis nog een groep onderscheiden, de quadspelers. Een Quadriplegic Division (QUAD) speler wordt gekenmerkt door een beperkte mobiliteit, macht en kracht van tenminste drie ledematen meestal door beschadiging van het ruggenmerg hoog in de wervelkolom, door een ziekte of ongeval. Voorts behoren tot deze groep rolstoeltennissers lopende quadriplegics (bijvoorbeeld halfzijdig verlamden), gebruikers van elektrische rolstoelen en drievoudig geamputeerden. Spelers die niet beide armen kunnen gebruiken om de stoel te bewegen, mogen hun benen hierbij gebruiken. Hierbij wordt de regel gehanteerd dat bij balcontact de voet geen contact mag maken met de grond.

Indien er twijfel bestaat of iemand mag deelnemen aan door KNLTB goedgekeurde rolstoeltennistoernooien, dan kan de KNLTB een keuring aanvragen om te laten onderzoeken of iemand voldoet aan de ITF norm en of deze dus volgens de norm een rolstoeltennisser is.