Regelgeving

De KNLTB is als overkoepelende sportbond verantwoordelijk voor het opstellen, handhaven en ontwikkelen van de diverse regels binnen de Nederlandse tennissport. Op deze pagina vind je de KNLTB statuten, het Algemeen reglement, het Districtsreglement, het Reglement Begripsbepalingen, het Directiestatuut, diverse andere reglementen en de KNLTB gedragscodes.